יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
עיתון סוף שנה
 
קרא עוד...
מדריכים בדרכים הנה קבוצת העצמה לתלמידים . מכל כיתה ישנה נציגות. התלמידים לומדים נושאים שונים הקשורים לבטיחות בחיי ביה"ס ובדרכים. הילדים מקבלים הדרכה מרכזת הבטיחות והזה"ב. התלמידים משגררים בכיתות את התכנים המגוונים וכן אחראים על הפעלת תלמידי ביה"ס בהפסקות פעילות בנושא. במהלך שנה"ל תשע"ו, סייעו תלמידי "טייסת רמון" לקבוצת "המדריכים בדרכים" ויחד הפעילו את תלמידי ביה"ס.
 
 
גלישה בטוחה באינטרנט
לוח פעילות חודשי
אמירים
למידה בשעת חירום
עיתון תשע"ח
שנת הלימודים תשע"ח
ערוץ מוח ודמיון - הרצאות אמירים
יוזמה חינוכית "ריצטיול"
מועצה ירוקה
מועצת תלמידים
אורחות חיים -תקנון
הנהגת הורים תשע"ח
English
זה"ב, "נשק וסע"
חברת התלמידים - הפסקה פעילה
ספריה
הקשר הרב דורי
קרן קרב תשע"ז
תרבות יהודית ישראלית
מדריכים בדרכים תשע"ח
ארכיון
מפתחות למעורבות חברתית
מדעים